ตู้คอนโทรลคือตู้สำหรับงานคอนโทรลไฟฟ้า  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะใช้เป็นตัวคอนโทรลไฟฟ้าทั้งระบบ หรือเครื่องจักรกลต่างต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่คุมไฟฟ้านั่นเอง ตู้คอนโทรลกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีหลายแบบ ลูกค้าสามารถประกอบตู้คอนโทรล ไว้ในงานต่างๆ ที่ต้องการได้ เช่นการ คอนโทรลมอเตอร์ ควบคุมปั๊มน้ำ และยังประกอบตู้สำหรับใช้คอนโทรลเครื่องจักร ซึ่งแบ่งตู้  ได้ตามลักษณะการใช้งาน และตามขนาดตู้คอนโทรลที่ใช้ในงานซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

         กิจการฟ้ารุ่ง ดำเนินธุรกิจ รับประกอบตู้คอนโทร ล ติดตั้งตู้MDB ทำตู้DB ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานด้านไฟฟ้า และด้านงานตู้รวมทั้งยังมีทีมงานที่มี ฝีมือและมีคุณภาพสูง ทำให้มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการทำตู้ไฟ ติดตั้งอย่างต่อเนื่อง มีทีมช่างที่มีประสบการณ์สูงและยัง มีวิศวกรที่ชำนาญงานติดตั้งตู้M D B ที่คอยออกแบบ เขียนแบบตู้ได้เอง รวมถึงผู้บริหาร กิจการฟ้ารุ่ง ที่เป็นวิศวกรลงมือดูแลงาน และควบคุมทีมงานด้วยตัวเอง งานทุกงาน จึงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จึงได้งานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน งานตู้ทุกงาน ลูกค้าสามารถสั่งทำตามแบบตู้ที่ลูกค้าออกแบบมาให้ หรือให้ทางกิจการฟ้ารุ่ง ออกแบบตู้คุมไฟฟ้า ก็สามารถทำได้ งานตู้คอนโทรลตู้ไฟ ตู้MDB ไว้วางใจ KFR