ตู้คอนโทรล คือตู้สำหรับงานคอนโทรลไฟฟ้า ตู้คอนโทรล เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะใช้เป็นตัวคอนโทรลไฟฟ้าทั้งระบบ หรือคอนโทรลเครื่องจักรกลต่างต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมไฟฟ้านั่นเอง ตู้คอนโทรล จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้คอนโทรลมีหลายแบบ ลูกค้าสามารถประกอบตู้คอนโทรล ไว้ในงานต่างๆ ที่ต้องการคอนโทรลได้ เช่นการ คอนโทรลมอเตอร์ ควบคุมปั๊มน้ำ และยังประกอบตู้สำหรับใช้คอนโทรลเครื่องจักร ซึ่งแบ่งตู้คอนโทรล  ได้ตามลักษณะการใช้งาน และตามขนาดตู้คอนโทรลที่ใช้ในงานซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

         กิจการฟ้ารุ่ง ดำเนินธุรกิจ รับประกอบตู้คอนโทรล รับติดตั้งตู้MDB รับทำตู้DB ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานด้านระบบไฟฟ้า และด้านงานตู้คอนโทรล รวมทั้งยังมีทีมงานที่มี ฝีมือและมีคุณภาพสูง ทำให้มีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการทำตู้ไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลอย่างต่อเนื่อง มีทีมช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์สูงและยัง มีวิศวกรที่ชำนาญงานติดตั้งตู้MDB ที่คอยออกแบบตู้คอนโทรล เขียนแบบตู้คอนโทรลได้เองแบบครบวงจร รวมถึงผู้บริหาร กิจการฟ้ารุ่ง ที่เป็นวิศวกรลงมือดูแลงาน และควบคุมทีมงานด้วยตัวเอง งานทุกงาน จึงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จึงได้งานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน งานตู้คอนโทรลทุกงาน ลูกค้าสามารถสั่งทำตามแบบตู้ที่ลูกค้าออกแบบมาให้ หรือให้ทางกิจการฟ้ารุ่ง ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า ก็สามารถทำได้ งานตู้คอนโทรล

        ตู้ไฟฟ้า ตู้MDB ไว้วางใจ KFR  >> https://kfr.co.th