ผลิตภัณฑ์ ABB

       ห้างหุ้นส่วน กิจการฟ้ารุ่ง ผู้ชำนาญงานด้านการออกแบบ ติดตั้ง และประกอบอุปกรณ์ ของผลิตภัณฑ์ ABB เช่น Breaker (A1C, XT1N, T5N, T6S, T7S), ACB ABB (E2.2N, ACB E4.2N).CAPACITOR ABB (CLMD43,CLMD53,CLMD63), ATS CONTROLLER ABB (ATS-022), INVERTER ABB, MAGNATIC ABB การออกแบบจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุ้มค่าของการใช้งาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจาก ABB

 

SACE FORMULA ABB

SACE Tmax XT ABB

SACE Emax 2 ABB

MAGNETIC & CONTACTOR ABB

CAPACITOR CLMD ABB