ห้างหุ้นส่วน กิจการฟ้ารุ่ง ก่อตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจประกอบ ซ่อมบำรุง ออกแบบติดตั้ง งานตู้สวิทซ์บอร์ด งานตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง และงานตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภท บริการลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า หลากหลายรูปแบบงานตู็ไฟฟ้า อาธิเช่น ตู้ MDB, ตู้คอนโทรล Inverter, ตู้คอนโทรล PLC, ตู้คอนโทรล PUMP, ตู้คอนโทรล MOTOR, ตู้คอนโทรล Lighting, ตู้คอนโทรล Fire Alarm, ตู้คอนโทรล ต่างๆ อีกหลากหลายรูปแบบ

“บริการแบบมิตร คิดพัฒนาก้าวไกล”

จุดเริ่มต้นของห้างหุ้นส่วน กิจการฟ้ารุ่ง
       ด้วยประสบการณ์ ทางด้านงานตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า ตู้ MDB
ตู้คอนโทรล Capbank ตู้คอนโทรล Plc ตู้ Inverter ตู้คอนโทรล Pump ตู้คอนโทรล Heater และงานออกแบบงานไฟฟ้าอุตสากรรม ไฟฟ้าอาคารโรงงาน โรงแรม หรือห้องพักอาศัย หลากหลายรูปแบบ เราจึงพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรองรับบริการจากท่านลูกค้า

        เรามุ่งมั่น สร้างสรรงานคุณภาพ ออกมาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด งานทุกชิ้นจผ่านการออกแบบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของผลงาน อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิต ทางห้างฯได้จัดสรร สินค้าคุณภาพทั้งสิ้น เช่น ABB MITSUBISHI SCHNEIDER IDEX SHIZUKI FUJI SAZER BENDEX BIGONE TEND THAIYAZAKI BCC S-SUPER NKT KABELTEC

        ห้างหุ้นส่วน กิจการฟ้ารุ่ง มีบริการ ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งชนิดเหล็ก สแตนเสส พลาสติก และ ระบบระบายความร้อน การใช้งานในแต่ละรูปแบบ มีตั้งแต่การใช้งานไฟฟ้าระดับสูง ไปจนถึงงานการใช้ไฟฟ้าระดับกลาง และต่ำ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม และ การพาณิชย์ สินค้าของเราสามารถคลอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ