รายชื่อลูกค้าที่เคยร่วมงานกับเรา

ลูกค้าของเรา
Gen.load (Toyota) ,MDB 2500AT (พันท้ายนรสิงห์),DB 800AT (โรงสีแสงฟ้า)
ลูกค้าของเรา
Capbank (Thai TGK),ตู้กันระเบิด (โรงงานสุราประมวลผล),MDB 800A (Woodland),MDB 800A (TJ Resort Pattaya),MDB 800A (SCG แก่งคอย)
ลูกค้าของเรา
MCC 1-2 Bridgestome,MDB 1-2 TC Engineering,Control Board (SS Heat Tech),ตู้ไฟเรือรบ

ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลชลประทาน 2553
ตู้ควบคุมบ่อสูบน้ำ เทศบาลนนทบุรี 2553

ตู้ควบคุมระบบ Chiller & Cooling นิคมฯนวนคร บ.ทอส เท็ม ไทย 2555
ตู้เมนต์ 1250 แอมป์ บจก.เหรียญไทย บ้านบึง 2555
ตู้เมนต์ 2500 แอมป์ บจก.อัลฟ่า โพลีเมอร์ส 2555
ตู้ควบคุม Heater Honda auto 2555
ตู้ควบคุมระบบ Chiller BRIDGESTONE 2555
ตู้เมนต์ 800 แอมป์ บจก.แสงฟ้า อินเตอร์ไรซ์ 2555
ตู้ PB1 , PB2 Rainbow Printing 2555
ตู้เมนต์ 2000 แอมป์ บจก.พรหมพิรามชัยศิริ 2555

ตู้ DBE1-13 , DBF1-10 (23SET) TOYOTA MOTOR GW. 2556
Switch Fuse 800AT CMA PART AND TOOL / SCG 2556
MDB 1600AT ซัคเซส / 2556
ตู้สำรองไฟ ขนาดใหญ่ Syndome Electronics Industry 21-1-2556
UPS20KVA,15KVA (4SET) 744 Kanbawza Myanmar 13-4-2556
Control Pump SMCC1-3 Ease Proper Co.,Ltd. 7/2/2556
MAIN POWER PLUG 250AT 8 SET Triump Engineering 13-2-2556
MDB 400AT มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2/3/2556
Control Ligthing LC-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27-3-2556
MDB400A & MCC1 CMA PART AND TOOL / SCG 30-3-2556
เดินระบบสำรองไฟ CCTV เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 8/6/2556
Sewage Pump (3 SET ) QTT / BALTON นวนคร 25-6-2556
เดินสายเมนต์ไฟฟ้า เครื่องจักร P Rubber 17-7-2556
MDB 1000AT OUTDOOR TYPE Progression / 338 ห้องเย็น 5/8/2556
ตู้ไฟชั่วคราว SMC-KW3 = 9 set 630A มหานคร เอ็นจิเนียริ่ง / บ้านบึง ชลบุรี 15-8-2556
ตู้เมนต์ 2000A ระบบไซโล โรงสีดินสุวรรณการเกษตร 15-8-2556
ตู้เมนต์ 1600A ระบบไซโล โรงสีดินสุวรรณการเกษตร 20-8-2556
ตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำ กิตติเทคโนไดร์ / นิคมฯแหลมฉบัง 10/9/2556
ตู้ควบคุมแสงสว่างสนามกีฬากลาง 5 จังหวัด กิจการร่วมค้า ไกรสากล 10/9/2556

MDB 1600A, MCC2โรงสีพรไพศาล ข้าวไทย10-2556

MDB 1600A, MCC2โกลบอลโฟรเซ่นฟู้ด สมุทรสาคร12-2556

DB 1000AT FORM 3B SCG แก่งคอย08-2557

MDB 800ATTHE T.J. RESORT PATAYA10-2557

MDB1400AT &MDB1250AT พร้อมติดตั้งระบบOGAWA ASIA CO.,LTD.10-2557

WATER PROOF CONTROL PANEL LIGHTINGสนามกีฬากลาง อ.เสนา 11-2557

MDB 500ATศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุนชนนครนายก1-2558

DB1,DB2 & LP1 & Control FANCCP สีคิ้ว ( เครดิต ตะวันฉาย)6-2558

งานเดินสายและติดตั้งรางเข้าเครื่องมาลีสามพราน 8-2558

MDB-MC 13.2,1.2Royal Porcilain Public Co.ltd.2-2558

ถ่ายภาพความร้อน Thermo ScanRoyal Porcilain Public Co.ltd.2-2558

MDB MC24,25Royal Porcilain Public Co.ltd.3-2558

MDB MC-NEW 400ARoyal Porcilain Public Co.ltd.10-2558

MDB 800AT & ATS 250ATหจก.ศิลาวัฒน์ ( บุรีรัมย์ )10-2558

MDB 1250AT & UPC &LP1-8 Best town Hotel ( Chonburi)12-2558

MDB 2500AT & Control Deck โรงโม่หิน กัมพูชา (Credit TG Control)2-2559