ตู้ไฟฟ้า คือตู้สำหรับงานควบคุมไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้ามีหลายแบบ ตู้ไฟฟ้าแผ่นชุบ ตู้ไฟฟ้าสแตนเลส ตู้ไฟฟ้าแบบฝาทึบ หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบมีหลังคาและไม่มีหลังคา ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน

ตู้ไฟฟ้า ถ้ายังไม่มีการประกอบก็จะเป็นตู้เปล่าๆ กิจการฟ้ารุ่ง สามารถ ประกอบตู้ไฟฟ้า ได้หลากหลายรูปแบบ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และสามารถเขียนแบบไฟฟ้า ขึ้นใหม่ตามสั่งได้ งานตู้ไฟฟ้า เป็นงานที่ต้องการมาตรฐาน คุณภาพ เพราะเป็นงานที่ต้องมีความปลอดภัยเรารับทำ มีทั้งตู้สวิทช์บอร์ดต่างๆ ตู้ไฟฟ้าสามารถเลือกได้หลากหลายขนาด สามารถสั่งทำตู้ไฟฟ้า ได้ตามขนาดที่ต้องการ มีทั้งแบบกันฝุ่น กันน้ำ

หรือแบบธรรมดา ตู้สำหรับงานไฟฟ้า จากกิจการฟ้ารุ่ง เป็นตู้ที่ได้มาตรฐาน เราดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน สนใจเยียมชมเว็บไซต์ https://kfr.co.th/ตู้ไฟฟ้า

ส่วน ตู้ไฟฟ้าทั่วไป ถ้าไม่ได้มีการสั่งพิเศษ ก็จะมีขนาดมาตรฐานไซต์สำหรับงานติดตั้งตู้ไฟฟ้า ที่มีการออกแบบมาให้เหมาะสม

กับงานตู้ควบคุมไฟฟ้า งานตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ แต่ลูกค้าสามารถสั่งตู้ไฟฟ้า ตู้สวิทช์บอร์ด ตู้แคปแบงค์ตามขนาด หรือแบบที่ต้องการได้ รวมถึงการติดตั้ง หรือไวริ่งงานตู้ไฟฟ้าด้วย